Creatieve Revolte
home
portfolio
shop
info
contact
Home
portfolio
shop
0
info
contact

portfolio

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Filteren:

portfolio

Minimalistische advertentie voor magazine
2/10/2020
vormgeving
Ik maakte een opvallende minimalistische advertentie voor het 'infinity' & 'essential' model in twee kleuren. Voor een opdracht van mijn werkgever maakte ik een minimalistische advertentie voor het Vapemag magazine. Een B2B magazine die verhalen en advertenties binnen de vape-branche publiceert en verspreid. Het bedrijf RELX die dit jaar het Red Dot award voor product design heeft gewonnen, leverde de complete branding aan. Ik kreeg de opdracht om binnen de branding van RELX een advertentie te ontwerpen die de 'infinity' & 'essential' modellen in Nederland introduceert. Een primeurtje, dus beter om de gebruikers van soortgelijke modellen te laten weten dat wij RELX hebben gelanceerd in de Benelux. Het aangeleverde materiaal bestond vooral uit op web gebaseerde sfeer afbeeldingen, veel horizontaal georiënteerde vormgeving. De advertentie moest op A4 formaat worden gedrukt dus zette ik de uitgekozen visual om naar een verticale vormgeving, zie de afbeelding hier onder. De rest van het opmaakproces zie je in de Engelstalige video hierboven. De transparante stof is gespiegeld gedupliceerd in het gestreepte vlak. Dit met een verloop naar wit, om harde randen te voorkomen. For an assignment from my employer I made a minimalist advertisement for the Vapemag magazine. I made an eye catching minimalist advertisement for the 'infinity' & 'essential' model in two colors. A B2B magazine that publishes and distributes stories and advertisements within the vape industry. The company RELX, which won the Red Dot award for product design this year, provided the complete branding. I was commissioned to design an advertisement within the branding of RELX that introduces the 'infinity' & 'essential' models in the Netherlands. A first, so better to let users of similar models know that we have launched RELX in the Benelux. The material supplied mainly consisted of web-based atmospheric images, a lot of horizontally oriented design. The advertisement had to be printed in A4 format, so I converted the selected visual to a vertical design, see the image below. You can see the rest of the formatting process in the English-language video above.
Viral audio sample remix
16/8/2020
video
Ik gaf mijn eigen draai aan het de #Spillingwateronbabies hype en maakte een funky remix. TikTok is een sociale media-app waarmee korte muziekvideo's gemaakt en gedeeld kunnen worden. Dit is voor sommigen wellicht bekend maar een van de originele functies van dit platform is de 'gebruik geluid' knop. Hiermee kopieer je het geluid en kun je er zelf een andere video voor gebruiken. Een tijdje geleden spotte ik de de #Spillingwateronbabies trend en ging op zoek naar de originele video van Mr Hotspot: Ik kwam op het idee om er mijn eigen draai aan te geven niet vanuit de app, omdat de app je alleen toelaat om het originele geluid te gebruiken. Ik gebruikte Adobe audition die na mijn laatste gebruik ook weer drie updates nodig had. Maar goed, ik kon er nog prima mee uit de voeten. Na het samplen van het geluid, metselde ik er een trapbeat van The Hybrid Drummer omheen met een funky sax sampletje als kers op de taart.Toen de remix compleet was, heb ik met de beelden van Cotton een videoclip gemaakt. Aan het eind zie je een stukje van de sound design edit in Adobe Audition met de originele beelden van Mr Hotspot en The Hybrid Drummer.‍ TikTok is a social media app that allows to create and share short music videos. This may be familiar to some, but one of the original features of this platform is the 'use sound' button. With this you copy the sound and you can use another video for it. When I spilled the #Spillingwateronbabies hype a while ago and found Mr Hotspot's original video:I also put my own spin on it. I didn't do it from the app because the app only allows you to use the original sound. Adobe audition was also three updates later after my last use, but well, I was still fine with it! After sampling the sound, I put a trap beat from The Hybrid Drummer around it with a funky sax sample as icing on the cake. When the remix was complete, I made a video clip with the footage from Cotton. At the end you'll see a piece of the sound design edit in Adobe Audition with the original footage from Mr Hotspot and The Hybrid Drummer.
Philip & Yvo - Dampen
14/10/2019
video, animatie
Dampen of toch maar roken? Philip wordt geconfronteerd met een pragmatische paradox. Dampen heeft veel mensen van het gebruik van tabak geholpen. Toch is dampen niet 'gezond' of onschuldig, wat bleek uit de enorme mediastorm van Oktober 2019. In Amerika vielen meerdere doden doordat dampers allerlei soorten olie toe voegden aan de e-sigaret vloeistof. De storm heeft toen voor aardig wat debat en controversie gezorgd. Door de paniek kwamen vooral beginnende dampers, zonder dat ze het doorhadden, voor een dilemma: Roken of dampen.‍ Een karikatuur van dubbele binding en paniekachtige mediaNaast gewoon amusement heeft de video met name de intentie te spotten met de paniekachtige media. Deze schetst een destructief toekomstbeeld voor de mensen die een gezonder alternatief hadden gevonden voor het roken van tabak. Het effect hiervan is dat sommige onderworpen tabaksrokers voor een dilemma kwamen te staan. Althans, dat is wat ze dachten want feitelijk kan men kan ook gewoon zonder hulpmiddelen stoppen. Vaping has helped many people from using tobacco. Yet vaping is not 'healthy' or harmless, as the enormous media storm of October 2019 showed. In America, several deaths were caused by vapers adding all kinds of oil to the e-cigarette liquid. The storm then caused quite a bit of debate and controversy. Because of the panic, mainly native vapers, without realizing it, faced a dilemma: Smoking or fumes. A caricature of double bind and panic-like media. In addition to ordinary entertainment, the video mainly intends to mock the panic-like media. This sketches a destructive picture of the future for those who had found a healthier alternative to smoking tobacco. The effect of this has been that some subjected tobacco smokers were faced with a dilemma. At least, that's what they thought because in fact it is possible that one can just stop smoking without any aids.