Creatieve Revolte
home
portfolio
shop
info
contact
Home
portfolio
shop
0
info
contact

Het gevoel van racen op een longboard in een garage. Best lastig uit te leggen maar gelukkig waren er veel visuele mogelijkheden.

Longboarden. Het longboarden begon in de jaren vijftig. Het idee is ontstaan bij surfers op Hawaï. Ze wilden surfen aan land brengen als de golven te klein waren om te surfen. Ze maakten een nieuw soort skateboard van dik multiplex in de vorm van een kleinere versie van een surfplank. Dit met trucks en wielen aan de dekken vastgeschroefd daarbij gebruikten zij hun surfbewegingen op kleine heuvels. Longboards zijn als het ware grote skateboards en variëren in vorm en grootte. In vergelijking met skateboards zijn longboards stabieler en hebben ze meer tractie en duurzaamheid dankzij de grotere wielmaat en lagere wielhardheid. Een longboard heeft een lengte van 35-60 inch en een breedte van 9-10 inch.

Urban Downhill

Naast 'dansen' is 'downhillen' een onderdeel van het longboarden. Dit houdt in dat je zo snel mogelijk heuvels afrijdt en het board onder controle houdt. In Nederland zijn bijna geen serieuze heuvels. Alleen op het drielandenpunt en de heuvelrug in Utrecht zijn kleine afdalingen te vinden. Om dit probleem te omzeilen kregen een aantal longboarders in Den Bosch het idee om de afdaling in een garage te proberen. Deze creatieve oplossing leverde een avontuurlijke ervaring op en een groepje competitieve boarders vloog in zomer van 2012 meerdere keren door de etages van deze autogarage. Nu ben ik zelf ook erg fanatiek longboarder geweest en heb ik ook de beruchte downhill garage geprobeerd. Deze ervaring was zo leuk dat ik besloot er een video van te maken. Ik sprokkelde een aantal getalenteerde videomakers bij elkaar plus de longboarders en regisseerde de bovenstaande video. Zie slideshow hieronder voor de foto's van de shoot.

Branding

Toen Mathijs van Kuijk in 2012 met z'n gouden handen dit houtproduct aanraakte besloot hij zijn vakmanschap in te zetten voor op maat gemaakte longboards. Na vele prototypes en enthousiaste reacties was het tijd om van zijn hobby werk te maken. Op deze manier ontstond Sway longboards en zo kreeg ik de opdracht om een identiteit rondom het merk te maken. Het engelse woord Sway linkt naar slingeren wat weer refereert naar Dansen. Dansen in de longboard wereld is een afwisseling waarbij loop- en draaiende bewegingen nodig zijn. Dansen komt voort uit boardwalking bij surfen. Sway Longboards zijn minimalistische en rustig ogende boards. Precies het gevoel wat je krijgt wanneer je op het board stapt. Voor Sway is het vooral belangrijk dat ieder zijn eigen persoonlijkheid kan laten doorschijnen in het board dat men kiest. Sway is vriendelijk en open in de tone of voice. Iedereen is speciaal en uniek en dit is wat Sway ook graag vergroot.

The evolution of a Sway board

Later, toen Sway een beetje naam begon te krijgen in de scene en Mathijs zijn boards maakte in eigen werkplaats wilde we de videocollectie uitbreiden met het maakproces van de longboards. Ik maakte een sfeervideo die binnen de huisstijl die toonde hoe de Sway Longboards gemaakt worden.

Ook sponsorde Sway Longboards verschillende evenementen waaronder de Haagse Longboard maraton en de Dutch Ultraskate in 2016. Hiervoor maakte ik gifs voor unieke promotie op de sociale media.

The feeling of racing on a longboard in a garage. Quite difficult to explain, but fortunately there were many visual possibilities.

Longboarding. Longboarding started in the 1950s. The idea originated with surfers in Hawaii. They wanted to bring surf ashore when the waves were too small for surfing. They made a new kind of skateboard from thick plywood in the shape of a smaller version of a surfboard. This with trucks and wheels bolted to the decks while they used their surf movements on small hills. Longboards are large skateboards, as it were, and they vary in shape and size. Compared to skateboards, longboards are more stable and have more traction and durability due to the larger wheel size and lower wheel hardness. A longboard has a length of 35-60 inches and a width of 9-10 inches.

Urban Downhill

Besides 'dancing', 'downhill' is part of longboarding. This means that they ride down hills as fast as possible and keep the board under control. There aren't serious hills in the Netherlands. Small descents can only be found at the three-country point and the ridge in Utrecht. To get around this problem, a number of longboarders in Den Bosch got the idea to try the descent in a garage. This creative solution provided an adventurous experience and a group of competitive boarders flew through the floors of this car garage several times in the summer of 2012. Now I have been a very fanatic longboarder myself and I have had the opurunity to try the infamous downhill garage myself. This experience was so much fun that I decided to make a video of it. I gathered together a number of talented creators plus the longboarders and directed the above video. See slideshow below for the photos of the shoot.

Branding

When Mathijs van Kuijk touched this wood product with his golden hands in 2012, he decided to use his craftsmanship for custom-made longboards. After many prototypes and enthusiastic reactions, it was time to turn his hobby into work. That's how Sway longboards came into being and that's how I was commissioned to create an identity around the brand. The English word Sway links to swinging which in turn refers to Dancing. Dancing in the longboard world is a variety that requires walking and turning movements. Dancing stems from board walking in surfing. Sway Longboards are minimalistic and calm looking boards. Just the feeling you get when you step on the board. For Sway it is especially important that everyone can let their own personality shine through in the board that they choose. Sway is friendly and open in the tone of voice. Everyone is special and unique and this is what Sway likes to expand too.

The evolution of a Sway board

Later, when Sway started to gain a name in the scene and Mathijs made his boards in his own workshop, we wanted to expand the video collection with the making process of the longboards. I made an atmosphere video within the house style that showed how the Sway Longboards are made.

Sway Longboards also sponsored several events including the Haagse Longboard maraton en de Dutch Ultraskate in 2016. and the Dutch Ultraskate in 2016. For this I made gifs for unique promotion on social media.

No items found.

Sway Longboards

November 17, 2012