Creatieve Revolte
home
portfolio
shop
info
contact
Home
portfolio
shop
0
info
contact

Dampen of toch maar roken? Philip wordt geconfronteerd met een pragmatische paradox.

Dampen heeft veel mensen van het gebruik van tabak geholpen. Toch is dampen niet 'gezond' of onschuldig, wat bleek uit de enorme mediastorm van Oktober 2019. In Amerika vielen meerdere doden doordat dampers allerlei soorten olie toe voegden aan de e-sigaret vloeistof. De storm heeft toen voor aardig wat debat en controversie gezorgd. Door de paniek kwamen vooral beginnende dampers, zonder dat ze het doorhadden, voor een dilemma: Roken of dampen.

Een karikatuur van dubbele binding en paniekachtige media

Naast gewoon amusement heeft de video met name de intentie te spotten met de paniekachtige media. Deze schetst een destructief toekomstbeeld voor de mensen die een gezonder alternatief hadden gevonden voor het roken van tabak. Het effect hiervan is dat sommige onderworpen tabaksrokers voor een dilemma kwamen te staan. Althans, dat is wat ze dachten want feitelijk kan men kan ook gewoon zonder hulpmiddelen stoppen.

Vaping or smoking? Philip is faced with a pragmatic paradox.

Vaping has helped many people from using tobacco. Yet vaping is not 'healthy' or harmless, as the enormous media storm of October 2019 showed. In America, several deaths were caused by vapers adding all kinds of oil to the e-cigarette liquid. The storm then caused quite a bit of debate and controversy. Because of the panic, mainly native vapers, without realizing it, faced a dilemma: Smoking or fumes.

A caricature of double bind and panic-like media

In addition to ordinary entertainment, the video mainly intends to mock the panic-like media. This sketches a destructive picture of the future for those who had found a healthier alternative to smoking tobacco. The effect of this has been that some subjected tobacco smokers were faced with a dilemma. At least, that's what they thought because in fact it is possible that one can just stop smoking without any aids.

No items found.

Philip & Yvo - Dampen

October 14, 2019